دانشمندان با استفاده از نانولوله‌های کربنی موفق به ساخت نوعی هولوگرام شدند که وضوح بالاتری نسبت به هولوگرام‌ های رایج دارد. برخی محققان معتقدند که نانولوله‌های کربنی بخشی از قلب صنعت آینده است به‌طوری که می‌تواند حوزه‌های مختلف از پیل‌های خورشید و درمان سرطان گرفته تا تصویربرداری را تحت شعاع قرار دهد.