زمانی که می خواهید بارکدهای چسب دار را برای کار خود انتخاب کنید، باید چسبی را در نظر بگیرید که قابل اعتماد باشد. کار چسب این است که به صورت پایدار و ثابت بر روی برچسب بچسبد. به همین خاطر انتخاب یک چسب مناسب برای بارکدها یک نکته کلیدی است و نیازمند ملاحظاتی است.  برچسب شما در چه محیطی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟( فضای بسته با فضای خارج).  برچسبی که مورد استفاده قرار می دهید بر روی چه مکانی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ دادن به این سوالات به شما کمک می کند در مورد  چسب مناسب برای بارکدهای خود به درستی تصمیم بگیرید.