به زودی پس از اعلام این مرکز با هماهنگی نیروی انتظامی از توزیع و عرضه هر گونه نرم افزار بدون  هولوگرام در کشور جلوگیری می شود.مهدی صرامی معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با عنوان این مطلب درباره فعالیت های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد که ۳ سال از راه اندازی آن می گذرد، گفت: این مرکز فعالیت های مختلفی را در رابطه با رسانه های دیجیتال پیگیری می کند که اعم آنها در قالب سیاستگذاری اجرایی، حمایت ها، هدایت و نظارت بر رسانه های دیجیتال و به طور ویژه نرم افزارهای رایانه ای و چند رسانه ای و تلفن همراه است.